Zamknij
REKLAMA

Spawanie konstrukcji stalowych.
StPr/20/0365
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Przyjmowanie towaru-sprawdzenie, czy rodzaj, ilość i jakość są zgodne z dowodem nadania otrzymanym od dostawcy (ważenie, liczenie, mierzenie przedmiotów, sprawdzenie zgodności etykiet z dowodem nadania), przechowywanie towaru- decydowanie o rozmieszczeniu w magazynie, zabezpieczenie przed pożarem, zalaniem, kradzieżą, zepsuciem czy zniszczeniem, utrzymywanie w czystości magazynu i porządkowanie składowanych przedmiotów, przestrzeganie terminów przechowywania, wydawanie towaru odbiorcom, informowanie o zasobach magazynowych i konieczności uzupełnienia zapasów, inwentaryzowanie, sortowanie, paczkowanie, etykietowanie towaru, gospodarowanie opakowaniami.
StPr/20/0362
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2020
wynagrodzenie od 2 600 - 2 800 PLN

utrzymanie porządku na terenie Miasta Gostynina, utrzymanie zieleni miejskiej (podlewanie, koszenie, pielenie, przycinanie krzewów i usuwanie odrostów przy drzewach), prace remontowo budowlane (malowanie, naprawa chodników, montaż słupków, naprawa ogrodzeń), podstawowa pomoc przy przycinaniu drzew, podstawowe remonty stolarki wewnętrznej, czyszczenie koryta rzeki, prace pomocnicze przy montowaniu sceny
StPr/20/0359
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Układanie glazury i terakoty - praca na terenie powiatu gostynińskiego.
StPr/20/0354
data rozpoczęcia pracy od 25.05.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Prace pomocnicze budowlane-praca na terenie powiatu gostynińskiego.
StPr/20/0350
data rozpoczęcia pracy od 19.05.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

malowanie w świetlicach wiejskich w Kozicach i Feliksowie, malowanie ogrodzenia boiska gminnego w Kozicach, montaż i malowanie ogrodzeń działki gminnej w Sołectwie Zaborów Stary, malowanie i drobne prace remontowo naprawcze w szkołach, pomieszczeniach biurowych, budynkach komunalnych i obiektach gminnych
StPr/20/0332
data rozpoczęcia pracy od 07.05.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Wykonywanie prac malarskich w pomieszczeniach budynków mieszkalnych, biurowych oraz w budynkach produkcyjnych (hale fabryczne, magazyny itp.); przygotowanie różnych rodzajów podłoży pod malowanie, przygotowanie gruntowników i farb oraz malowanie powierzchni ścian, sufitów, elewacji, pokrycia dachów, stolarki i ślusarki budowlanej, konstrukcji i elementów metalowych, konstrukcji i elementów drewnianych; malowanie napisów i elementów ozdobnych i innych.
StPr/20/0329
data rozpoczęcia pracy od 20.05.2020
wynagrodzenie od 19 - 22 PLN

Zbieranie, układanie, wydawanie, przygotowanie towaru, kompletacja towaru, układanie towaru na półkach, pomoc przy inwentaryzacji, drukowanie dokumentów WZ, PZ, MM.
StPr/20/0292
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2020
wynagrodzenie od 1 033,7 PLN

zapoznanie się z zasadami gospodarowania odpadami stałymi, zapoznanie się z zasadami utrzymania czystości na terenie przedsiębiorstwa, obsługą PSZOK, pomoc przy pracach porządkowych i zbieraniu odpadó
StPr/20/0276
data rozpoczęcia pracy od 15.04.2020
wynagrodzenie od 1 033,7 PLN

obsługa urządzeń biurowych, zapoznanie z programami księgowymi: Mała Księgowość "Rzeczpospolitej", Rewizor GT, przeprowadzanie klasyfikacji dostarczanych przez klientów dokumnetów księgowych, wprowadz
StPr/20/0250
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2020
wynagrodzenie od 1 033,7 PLN