Zamknij
REKLAMA

Montaż stolarki z PCV.
StPr/20/0530
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

- Kierowanie robotami budowlanymi, - nadzór nad magazynem, - zaopatrzenie, - planowanie robót, - ocena postępu robót, - koordynowanie prac.
StPr/20/0524
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 4 150 PLN

- Kierowanie pracownikami, - ocena postępu prac, - planowanie robót, - zaopatrzenie, - czytanie projektów, - wykonywanie prac zgodnie z projektem, - rozpatrywanie wykonanych prac i postępu robót.
StPr/20/0525
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 4 150 PLN

Zapoznanie z obsługą techniczną urządzeń biurowych, zapoznanie się z przepisami prawa podatkowego, wprowadzanie dokumentów do systemu informatycznego, archiwizacja dokumentów.
StPr/20/0519
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

Zapoznanie z obsługą urządzeń biurowych, zapoznanie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisami KPA, wprowadzanie dokumentów do systemu informatycznego, segregowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej, obsługa poczty elektonicznej i elektronicznego obiegu dokumentów, archiwizacja dokumentów.
StPr/20/0520
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

Pielęgnacja mieszkańców pozostających w domu pomocy społecznej.
StPr/20/0513
data rozpoczęcia pracy od 17.08.2020
wynagrodzenie od od 3 200 PLN

Załadunek i rozładunek pojazdów, przyjmowanie i wydawanie towarów, współpraca z pozostałymi działami firmy.
StPr/20/0512
data rozpoczęcia pracy od 03.08.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

Dostarczanie i rozdawanie posiłków dla pacjentów, utrzymanie w czystości naczyń i sprzętu w pomieszczeniach kuchennych w oddziałach, - wykonywanie prac porządkowych w pomieszczeniach oddziałów zgodnie z przepisami sanitarnymi oraz z obowiązującymi w KOZZD standardami i procedurami, -dbanie o bezpieczeństwo personelu i pacjentów w zespole.
StPr/20/0508
data rozpoczęcia pracy od 17.08.2020
wynagrodzenie od od 3 310 PLN

Przestrzeganie terminów realizowanych tras. Dbanie o stan techniczny pojazdów i zgłaszanie ewentualnych awarii. Odpowiednie zabezpieczenie towaru. Transport krajowy i zagraniczny w krajach UE.
StPr/20/0623
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od od 5 500 PLN

Prace ziemne, betonowe, murarskie. Prace pomocnicze: murarskie, malarskie, dekarskie. Prace fizyczne zlecone przez pracodawcę.
StPr/20/0494
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od od 4 150 PLN