Zamknij
REKLAMA

Pielęgnacja mieszkańców pozostających w domu pomocy społecznej.
StPr/20/0513
data rozpoczęcia pracy od 17.08.2020
wynagrodzenie od od 3 200 PLN

Załadunek i rozładunek pojazdów, przyjmowanie i wydawanie towarów, współpraca z pozostałymi działami firmy.
StPr/20/0512
data rozpoczęcia pracy od 03.08.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

Dostarczanie i rozdawanie posiłków dla pacjentów, utrzymanie w czystości naczyń i sprzętu w pomieszczeniach kuchennych w oddziałach, - wykonywanie prac porządkowych w pomieszczeniach oddziałów zgodnie z przepisami sanitarnymi oraz z obowiązującymi w KOZZD standardami i procedurami, -dbanie o bezpieczeństwo personelu i pacjentów w zespole.
StPr/20/0508
data rozpoczęcia pracy od 17.08.2020
wynagrodzenie od od 3 310 PLN

Przestrzeganie terminów realizowanych tras. Dbanie o stan techniczny pojazdów i zgłaszanie ewentualnych awarii. Odpowiednie zabezpieczenie towaru. Transport krajowy i zagraniczny w krajach UE.
StPr/20/0623
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od od 5 500 PLN

Prace ziemne, betonowe, murarskie. Prace pomocnicze: murarskie, malarskie, dekarskie. Prace fizyczne zlecone przez pracodawcę.
StPr/20/0494
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od od 4 150 PLN

Bieżące przetwarzanie zamówień przyjmowanie zamówień od klientów i wprowadzanie ich do systemy ERP (źródła zamówień: rozmowa telefoniczna, emaile, Platforma B2B); Utrzymywanie pozytywnych relacji z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym; Pozyskiwanie nowych klientów drogą telefoniczną i mailową. Kontakt z kierowcami oraz firmami przewozowymi, w celu ustalenia statusu przesyłki; Wprowadzanie nowych produktów i kartotek klientów do bazy danych oraz dbanie o poprawność danych w niej się znajdujących; Przygotowywanie ofert dla klientów. Wspieranie działań marketingowych oraz magazynu. Sporadyczne wyjazdy służbowe.
StPr/20/0483
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od 2 600 - 4 000 PLN

Praca na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Gostyninie. Konkurs składać się będzie z trzech etapów: 1. etap pierwszy - wstępnej weryfikacji zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu. Po przeprowadzeniu pierwszego etapu komisja konkursowa ustali listę kandydatów zakwalifikowanych do II etapu i ogłosi ją nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia II etapu konkursu na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Gostyninie oraz na stronie internetowej sądu www.gostynin.sr.gov.pl 2. etap drugi - testu obejmujacego 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postepowania cywilnego i prawnego oraz pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata. Po przeprowadzeniu drugiego etapu komisja konkursowa ustali listę kondydatów zakwalifikowanych do III etapu i ogłosi ją na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego oraz na stronie internetowej www.gostynin.sr.gov.pl 3. etap trzeci - rozmowy kwalifikacyjnej. Po przeprowadzeniu III etapu komisja konkursowa wyłoni kandydata na stanowisko asystenta sędziego i ogłosi informację na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Gostyninie oraz na stronie internetowej www.gostynin.sr.gov.pl
StPr/20/0691
data rozpoczęcia pracy od 20.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Sprzedaż obuwia na targowiskach- teren powiatu gostynińskiego.
StPr/20/0479
data rozpoczęcia pracy od 20.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Załadunek i rozładunek towarów na placu magazynowym, prace porządkowe na placu.
StPr/20/0473
data rozpoczęcia pracy od 13.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Montaż stolarki z PCV.
StPr/20/0436
data rozpoczęcia pracy od 13.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN