Zamknij
REKLAMA

Praca na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Gostyninie. Konkurs składać się będzie z trzech etapów: 1. etap pierwszy - wstępnej weryfikacji zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu. Po przeprowadzeniu pierwszego etapu komisja konkursowa ustali listę kandydatów zakwalifikowanych do II etapu i ogłosi ją nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia II etapu konkursu na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Gostyninie oraz na stronie internetowej sądu www.gostynin.sr.gov.pl 2. etap drugi - testu obejmujacego 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postepowania cywilnego i prawnego oraz pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata. Po przeprowadzeniu drugiego etapu komisja konkursowa ustali listę kondydatów zakwalifikowanych do III etapu i ogłosi ją na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego oraz na stronie internetowej www.gostynin.sr.gov.pl 3. etap trzeci - rozmowy kwalifikacyjnej. Po przeprowadzeniu III etapu komisja konkursowa wyłoni kandydata na stanowisko asystenta sędziego i ogłosi informację na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Gostyninie oraz na stronie internetowej www.gostynin.sr.gov.pl
StPr/20/0691
data rozpoczęcia pracy od 20.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Sprzedaż obuwia na targowiskach- teren powiatu gostynińskiego.
StPr/20/0479
data rozpoczęcia pracy od 20.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Załadunek i rozładunek towarów na placu magazynowym, prace porządkowe na placu.
StPr/20/0473
data rozpoczęcia pracy od 13.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Naprawa i malowanie samochodów osobowych.
StPr/20/0457
data rozpoczęcia pracy od 07.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Pielęgnacja mieszkańców pozostających w domu pomocy społecznej.
StPr/20/0449
data rozpoczęcia pracy od 15.07.2020
wynagrodzenie od od 3 200 PLN

Montaż stolarki z PCV.
StPr/20/0436
data rozpoczęcia pracy od 13.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Ochrona obiektu, informowanie klientów o rozmieszczeniu biura obsługi klienta.
StPr/20/0438
data rozpoczęcia pracy od 13.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Prace pomocnicze przy produkcji wyrobów z drewna (schody, drzwi, podłogi).
StPr/20/0425
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

ROZBIERANIE NA CZĘŚCI ZASADNICZE PÓŁTUSZ WIEPRZOWYCH.
StPr/20/0426
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

1. Profesjonalna obsługa klientów zgodnie z przyjętymi standardami firmy. 2. Doradztwo w zakresie doboru oferowanych usług. 3. Przygotowanie ofert dla klientów. 4. Tworzenie zestawień na potrzeby Zarządu. 5. Nawiązywanie relacji biznesowych z klientami.
StPr/20/0419
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
wynagrodzenie od od 3 500 PLN