Zamknij
REKLAMA

Asystent sędziego

Nr oferty: StPr/20/0691Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Płocku

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: 3 Maja 43, 09-500 Gostynin, powiat: gostyniński, woj: mazowieckie
Zakres obowiązków: Praca na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Gostyninie. Konkurs składać się będzie z trzech etapów: 1. etap pierwszy - wstępnej weryfikacji zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu. Po przeprowadzeniu pierwszego etapu komisja konkursowa ustali listę kandydatów zakwalifikowanych do II etapu i ogłosi ją nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia II etapu konkursu na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Gostyninie oraz na stronie internetowej sądu www.gostynin.sr.gov.pl 2. etap drugi - testu obejmujacego 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postepowania cywilnego i prawnego oraz pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata. Po przeprowadzeniu drugiego etapu komisja konkursowa ustali listę kondydatów zakwalifikowanych do III etapu i ogłosi ją na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego oraz na stronie internetowej www.gostynin.sr.gov.pl 3. etap trzeci - rozmowy kwalifikacyjnej. Po przeprowadzeniu III etapu komisja konkursowa wyłoni kandydata na stanowisko asystenta sędziego i ogłosi informację na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Gostyninie oraz na stronie internetowej www.gostynin.sr.gov.pl
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 20.10.2020
Wynagrodzenie brutto: od 2 600 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • wyższe (w tym licencjat), prawnicze
  Pozostałe wymagania
  Inne wymagania: Kandydat winien spełniać warunki określone w art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, z późn. zm.): 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, 2. jest nieskazitelnego charakteru, 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce, 4. ukończył 24 lata.
  Dane pracodawcy:
  Pracodawca: Sąd Rejonowy w Gostyninie
  Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
  Adres: 3 Maja 43, 09-500 Gostynin, powiat: gostyniński, woj: mazowieckie
  Osoba do kontaktu:
  Numer telefonu:
  E-mail:
  Język aplikacji: polski
  Wymagane dokumenty: Zgłoszenie do konkursu należy złożyć do dnia 30.09 2020 do godz. 15:30 w Samodzielnej Sekcji Administracyjnej Sądu Rejonowego w Gostyninie (pokój nr 118) lub drogą pocztową (z dopiskiem "konkurs na stanowisko asystenta sędziego"). W przypadku nadania
  Sposób kontaktu
  przekazania dokumentów:
  Preferowane formy kontaktu: osobiście, poczta
  Montaż stolarki z PCV.
  StPr/20/0530
  data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
  wynagrodzenie od od 2 600 PLN

  - Protokołowanie na rozprawach sądowych, przygotowanie akt ksiąg wieczystych, pomoc bieżąca w wydziale ksiąg wieczystych, - protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach, sporządzanie wysyłanie wezwań i zawiadomień, wykonywanie zarządzeń. staż w godz 7:30 - 15: 30
  StPr/20/0802
  data rozpoczęcia pracy od 12.08.2020
  wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

  - Kierowanie robotami budowlanymi, - nadzór nad magazynem, - zaopatrzenie, - planowanie robót, - ocena postępu robót, - koordynowanie prac.
  StPr/20/0524
  data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
  wynagrodzenie od od 4 150 PLN

  - Kierowanie pracownikami, - ocena postępu prac, - planowanie robót, - zaopatrzenie, - czytanie projektów, - wykonywanie prac zgodnie z projektem, - rozpatrywanie wykonanych prac i postępu robót.
  StPr/20/0525
  data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
  wynagrodzenie od od 4 150 PLN

  Zapoznanie z obsługą techniczną urządzeń biurowych, zapoznanie się z przepisami prawa podatkowego, wprowadzanie dokumentów do systemu informatycznego, archiwizacja dokumentów.
  StPr/20/0519
  data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
  wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

  Zapoznanie z obsługą urządzeń biurowych, zapoznanie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisami KPA, wprowadzanie dokumentów do systemu informatycznego, segregowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej, obsługa poczty elektonicznej i elektronicznego obiegu dokumentów, archiwizacja dokumentów.
  StPr/20/0520
  data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
  wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

  Pielęgnacja mieszkańców pozostających w domu pomocy społecznej.
  StPr/20/0513
  data rozpoczęcia pracy od 17.08.2020
  wynagrodzenie od od 3 200 PLN

  Załadunek i rozładunek pojazdów, przyjmowanie i wydawanie towarów, współpraca z pozostałymi działami firmy.
  StPr/20/0512
  data rozpoczęcia pracy od 03.08.2020
  wynagrodzenie od od 17 PLN

  Dostarczanie i rozdawanie posiłków dla pacjentów, utrzymanie w czystości naczyń i sprzętu w pomieszczeniach kuchennych w oddziałach, - wykonywanie prac porządkowych w pomieszczeniach oddziałów zgodnie z przepisami sanitarnymi oraz z obowiązującymi w KOZZD standardami i procedurami, -dbanie o bezpieczeństwo personelu i pacjentów w zespole.
  StPr/20/0508
  data rozpoczęcia pracy od 17.08.2020
  wynagrodzenie od od 3 310 PLN

  Przestrzeganie terminów realizowanych tras. Dbanie o stan techniczny pojazdów i zgłaszanie ewentualnych awarii. Odpowiednie zabezpieczenie towaru. Transport krajowy i zagraniczny w krajach UE.
  StPr/20/0623
  data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
  wynagrodzenie od od 5 500 PLN