Zamknij
REKLAMA

Prace porządkowe-koszenie trawników, utrzymanie czystości na placu itp.
StPr/20/0578
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Przygotowanie potraw kuchni regionalnej bengalskiej oraz hinduskiej wg oryginalnych przepisów. Właściwy dobór przypraw i składników. Współpraca z pracownikami w zakresie przyjmowania i wydawania zamawianych potraw. Zgłaszanie zapotrzebowania na produkty oraz ich zamawianie.
StPr/20/0577
data rozpoczęcia pracy od 02.11.2020
wynagrodzenie od od 1 300 PLN

Sprzątanie: pracowni szkolnych, pomieszczeń biurowych, sali gimnastycznej, korytarzy, łazienek, schodów wejściowych do szkoły i terenu wokół szkoły; dezynfekcja: łazienek, ławek w pracowniach szkolnych; dyżurowanie przy wejściach do szkoły.
StPr/20/0574
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Obsługa obiektów sportowych boisk: sportowego, orlików, kortów tenisowych, prace porządkowe na tych obiektach i wokół nich, pomoc przy organizacji impre, dbanie o stan techniczny powierzonego mienia, przyjmowanie i wydawanie sprzętu sportowego grup sportowych i osób indywidulanych, konserwacja sprzętu.
StPr/20/0517
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

Dostawy zamówień do klientów (zgodnie z godz. awizacji). Pomoc w załadunku i rozładunku samochodów oraz mocowanie uniemożliwiające przemieszczanie się ładunku w czasie jazdy. Sprawdzanie dostarczonego towaru pod kątem jego kompletności i uszkodzeń; Sprawdzanie stanu technicznego pojazdu. Prowadzenie dokumentacji związanej z przewożonymi ładunkami.
StPr/20/0552
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od 2 600 - 3 500 PLN

- Kierowanie robotami budowlanymi, - nadzór nad magazynem, - zaopatrzenie, - planowanie robót, - ocena postępu robót, - koordynowanie prac.
StPr/20/0524
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 4 150 PLN

- Kierowanie pracownikami, - ocena postępu prac, - planowanie robót, - zaopatrzenie, - czytanie projektów, - wykonywanie prac zgodnie z projektem, - rozpatrywanie wykonanych prac i postępu robót.
StPr/20/0525
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 4 150 PLN