Zamknij
REKLAMA

Jak firmy pożyczkowe weryfikują Twoją tożsamość?

08:59, 19.02.2020 | materiały partnera

Firmy pożyczkowe coraz częściej udzielają pożyczek online. Ten sposób bardzo przyspiesza i ułatwia proces pożyczkowy. Jednocześnie dla instytucji pozabankowej jest bardziej ryzykowny, ponieważ gotówka jest pożyczana tylko na podstawie dostarczonych online dokumentów. Aby zmniejszyć to ryzyko, pożyczkodawcy stosują różne metody weryfikacji klienta.

W ostatnim kwartale 2019 roku brak jakiegokolwiek zadłużenia zadeklarowało około 38% badanych na zlecenie ZBP. We wcześniejszych miesiącach takich osób było 42%, a w 2018 roku – 54%. Polacy najczęściej spłacają kredyt, pożyczkę lub kartę kredytową – taki rodzaj zadłużenia ma 50% ankietowanych. Rzadziej nasi rodacy spłacają pożyczkę zaciągniętą w zakładzie pracy – taką wierzytelność ma 10,5% respondentów – oraz zobowiązanie wzięte u rodziny, znajomych (9,6%). Najrzadziej Polacy wskazywali na zadłużenie wobec zakładu energetycznego, operatora telekomunikacyjnego, spółdzielni mieszkaniowej (3,3%). Inne zadłużenia, np. w lombardzie czy wobec leasingodawcy, zadeklarowało tylko 3,4% badanych.

Polacy nie są skłonni do wydawania pożyczonej gotówki na bieżące wydatki jak żywność, odzież itp. Taką opcję bierze pod uwagę tylko 4,3% badanych, 13,8% stwierdziło, że jest ona „możliwa” do zrealizowania. Zdecydowanie nie zamierza finansować codziennych wydatków pożyczką aż 54,3% respondentów, a „raczej nie” skorzysta z takiej możliwości 31,4% ankietowanych. Za to chętnie zadłużamy się na zakup dóbr konsumpcyjnych, na wycieczki i remonty. Coraz częściej pieniądze pożyczamy przez Internet.

– Pożyczka dostępna przez Internet to jedno z najprostszych zobowiązań finansowych. Większość instytucji pozabankowych oferujących takie produkty działa online – mówi ekspert https://www.aasapolska.pl. – Internet pozwala znacznie skrócić proces pożyczkowy i czasami trwa on tylko kilkanaście minut. Jednak ułatwione procedury i minimum formalności wiążą się z większym ryzykiem dla pożyczkodawcy, dlatego stosuje się różne sposoby weryfikacji klienta. Do najpopularniejszych należy przelew weryfikacyjny – podkreśla ekspert.

Weryfikacja danych pożyczkobiorcy

Weryfikacja pożyczkobiorcy przez instytucję pozabankową ma na celu potwierdzenie tożsamości wnioskującego o pożyczkę, a także oszacowanie, czy spłaci on w terminie wzięte zobowiązanie. Najczęściej spotykanym sposobem weryfikacji klienta jest sprawdzenie zgodności danych osobowych podanych we wniosku z tymi widniejącymi w dowodzie osobistym. Każdy pożyczkobiorca w początkowej fazie procesu pożyczkowego wypełnia formularz znajdujący się na stronie pożyczkodawcy, gdzie musi podać swoje dane: imię, nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego oraz adres.

Następnie wypełniony wniosek musi zostać przesłany online do instytucji pozabankowej, wraz z nim należy wysłać skan dowodu osobistego. Dzięki temu konsultant może zweryfikować, czy dane znajdujące się w dokumencie są zgodne z tymi podanymi w formularzu.

Kolejna metoda potwierdzająca tożsamość klienta wykorzystywana przez firmy pożyczkowe to przelew weryfikacyjny. Pożyczkobiorca jest proszony o dokonanie z własnego konta przelewu na symboliczną kwotę 1 gr lub 1 zł na rachunek pożyczkodawcy. Operacja ta ma potwierdzić fakt, że podane w formularzu konto jest własnością osoby wnioskującej o pożyczkę i że wnioskodawca jest tą osobą, za którą się podaje.

Niektóre instytucje pozabankowe wykorzystują w celach weryfikacyjnych specjalne aplikacje, które po zalogowaniu się do rachunku bankowego same pobierają informacje potrzebne do weryfikacji. Aplikacje takie posiadają odpowiednie zabezpieczenia, które chronią dane pożyczkobiorcy. Dodatkowo w celu sprawdzenia innych informacji podanych w formularzu, np. dochodu, może skontaktować się telefonicznie z klientem konsultant firmy pożyczkowej.

Weryfikacja w bazach dłużników i BIK

Pożyczkodawca, aby mieć pewność, że pożyczone klientowi pieniądze wrócą do niego w określonym czasie, weryfikuje także historię kredytową i poziom zadłużenia pożyczkobiorcy. Większość firm pożyczkowych po otrzymaniu wniosku pożyczkowego od klienta sprawdza jego sytuację w Biurze Informacji Kredytowej. Instytucja ta zbiera dane o wszystkich pożyczających i spłacających zobowiązania, przechowuje również informacje o zaległościach w spłacie rat. Instytucja pozabankowa po wysłaniu zapytania o konkretną osobę otrzymuje raport i scoring. To punktowa ocena wiarygodności pożyczkobiorcy.

Pożyczkodawcy korzystają również z baz dłużników jak BIG InfoMonitor, KRD lub ERIF. Dzięki zebranym z tych instytucji informacjom firma pożyczkowa może ocenić, czy wnioskujący o pożyczkę jest wiarygodny, czy będzie w stanie spłacić pożyczoną gotówkę i czy pożyczka nie przekracza jego możliwości finansowych. Dodatkowo taka weryfikacja umożliwia sprawdzenie rzetelności pożyczkobiorcy i pozwala na skontrolowanie regularności w spłacie rat posiadanych przez niego zobowiązań.

Pożyczka to zobowiązanie udzielane na podstawie umowy, w której pożyczkobiorca deklaruje spłatę gotówki na określonych warunkach i we wskazanym terminie. Jednak przy pożyczkach udzielanych przez Internet istnieje większe ryzyko, dlatego pożyczkodawcy korzystają z różnych metod weryfikacji klienta, aby upewnić się, że pożyczone pieniądze zostaną zwrócone zgodnie z warunkami umowy i nie doszło do kradzieży tożsamości.

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
© terazgostynin.pl | Prawa zastrzeżone