Zamknij

Promuj to ogłoszenie

KONKURS OFERT

Data dodania: 2020-09-08 14:16:04ID: 4705

(24Pokaż numer[email protected]

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ?POLAM? w Gostyninie, ul. Wspólna 6 ogłasza konkurs ofert na wykonawstwo robót budowlanych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni:
- malowanie klatek schodowych w budynku przy ul. Kopernika 5 - 6 sztuk.
Zakres prac: malowanie emulsyjne ścian, sufitów, powierzchni spodnich biegów schodowych i podestów; malowanie olejne ścian z lamperią oraz powierzchni bocznych biegów schodowych i cokolików; malowanie olejne stalowych balustrad schodowych; usunięcie z powierzchni malowanych spękań tynku, złuszczeń powłoki malarskiej oraz uzupełnienie ubytków tynku; założenie narożników stalowych w narożach ościerzy drzwiowych; malowanie olejne strony zewnętrznej drzwi wejściowych do piwnic i lokali użytkowych.
Szczegółowe informacje w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu (24)235-37-02, osoba do kontaktu Andrzej Karpiński.
Pisemne oferty w zaklejonych kopertach z napisem ?Konkurs ofert? prosimy składać w biurze Spółdzielni przy ul. Wspólnej 6 do dnia 28.09.2020 do godziny 14.00. Otwarcie i wybór wykonawcy nastąpi w dniu 28.09.2020 o godzinie 16.00.
Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo unieważnienia konkursu bez podania powodu.
Oferta powinna zawierać oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego zasobu osobowego i uprawnień do wykonywania określonych prac budowlanych.
Zarząd Spółdzielni


Promuj to ogłoszenie
REKLAMA
REKLAMA