Reklama

Pod lupą Inspekcji Handlowej: posypały się mandaty

Opublikowano:
Autor:

Pod lupą Inspekcji Handlowej: posypały się mandaty - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości Ponad 200 kontroli problemowych dotyczących artykułów żywnościowych i nieżywnościowych w placówkach i zakładach usługowych przeprowadziła Inspekcja Handlowa Delegatury w Płocku, w obszar której wchodzi również Gostynin. Do Inspektoratu wpłynęło łącznie 87 skarg, większość nich okazała się uzasadniona, a kwota wystawionych mandatów to ponad 8 tys. zł.

Ponad 200 kontroli problemowych dotyczących artykułów  żywnościowych i nieżywnościowych w placówkach i zakładach usługowych przeprowadziła Inspekcja Handlowa Delegatury w Płocku, w obszar której wchodzi również Gostynin. Do Inspektoratu wpłynęło łącznie 87 skarg, większość nich okazała się uzasadniona, a kwota wystawionych mandatów to ponad 8 tys. zł. 

- By zwiększyć bezpieczeństwo konsumenta w 2017 r. Inspekcja Handlowa Delegatury w Płocku przeprowadziła 211 kontroli problemowych dotyczących artykułów  żywnościowych i nieżywnościowych w placówkach wielkopowierzchniowych, detalicznych, hurtowniach, gastronomii, na targowiskach i zakładach usługowych - mówi Tomasz Iwanowski, dyrektor Delegatury Inspekcji Handlowej w Płocku. 

Dyrektor informuje, iż zbadano 3029 partii produktów w tym: rolno-spożywczych 2531 partii, nieżywnościowych oraz z obszaru ogólnego bezpieczeństwa i nadzoru rynku 498  partii. Zakwestionowano 359 partii towarów z uwagi na  niewłaściwą jakość, niezgodność z deklaracją producenta, nieprawidłowe oznakowanie.

Wydano 29 decyzji administracyjnych dotyczących nałożenia kar pieniężnych na przedsiębiorców za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno- spożywczych nieodpowiadających jakości handlowej, za nie przestrzeganie ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług. Ukarano  63 osoby mandatami karnymi na kwotę 8 tys. 580 zł. za naruszenie prawa.

Jak podkreśla Tomasz Iwanowski, w związku z wejściem w życie ustaw o prawach konsumenta i pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w znacznym stopniu rozszerzyły się uprawnienia konsumentów.  Poszerzył  się zakres obowiązkowych informacji, które muszą być przekazywane przez przedsiębiorców konsumentom przy sprzedaży przez internet  w sposób jasny i zrozumiały, najpóźniej w chwili  wyrażenia zgody przez konsumenta na zawarcie umowy. Wydłużony został okres zwrotu towaru pełnowartościowego  bez podawania przyczyny przy sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa z 10 dni dotychczas obowiązujących do 14 dni.

Zmieniła się również sytuacja konsumenta w  przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu wystąpienia wady w zakupionym towarze w sprzedaży tradycyjnej (rękojmia za wady).

- Sprzedawca  nie może  zaproponować kupującemu  wymiany bądź usunięcia wady, jeżeli rzecz była już raz naprawiana lub wymieniana - twierdzi dyrektor. - Na korzyść konsumenta zostało zmienione domniemanie, zgodnie z którym, jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia sprzedaży, to należy przyjąć, że wada (lub jej przyczyna) istniała już w chwili wydania towaru, w związku z tym  konsument może zwrócić się do sprzedawcy o obniżenie ceny  albo odstąpienie od umowy, może żądać wymiany towaru na wolny od wad bądź usunięcia tej wady.

Kupujący natomiast nie może odstąpić od umowy, gdy wada towaru ma charakter nieistotny, sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad lub wadę usunie.

Co istotne nie zmienił się okres odpowiedzialności sprzedawcy  z tytułu wad towaru (rękojmia). To znaczy, że  jeżeli wada  zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru, to konsumentowi, który zwróci się do sprzedawcy ze sprecyzowanym żądaniem (najlepiej na piśmie) to sprzedawca musi się do niego ustosunkować  w ciągu 14 dni kalendarzowych.

W opinii dyrektora warto jeszcze podkreślić, że zmienił się charakter i zasady postępowania w sprawach polubownego załatwiania sporów konsumenckich. Dotychczasowe mediacje zostały zastąpione pozasądowym polubownym postępowaniem rozwiązywania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami  prowadzonym przez upoważnione podmioty, których rejestr zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji  i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

Wszelkich  informacji o uprawnieniach, jak i o aktualnie obowiązujących  w tym zakresie przepisach prawnych, konsumenci mogą uzyskać w Delegaturze w Płocku przy ul. Kolegialnej 15 pok. Nr 26, która przyjmuje skargi i informacje od konsumentów drogą telefoniczną
( 24 262 71 24) elektroniczną (e mail ih_plock@wiih.org.pl) i pisemną codziennie w godzinach 8.15-16.15  w środy od 8.15-18 oraz  w związku z obchodzonym Światowym Dniem Konsumenta pełnionym  dyżurem w dniach 14-15.03.2018r. w godz.8.15-18.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE