ARION Med: Ewakuacja szpitala w Gostyninie

Daniel Stańczak | . Opublikowano w WIADOMOŚCI

ARION Med: Ewakuacja szpitala w Gostyninie

Zgodnie z wymogiem wynikającym z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) oraz w celu spełnienia procedur akredytacyjnych, w dniu 26 czerwca 2014 roku, w gostynińskim szpitalu, zostały przeprowadzone dwie symulacje.