Reklama

Konkurs czas zacząć: kto nowym prezesem spółdzielni?

Opublikowano:
Autor:

Konkurs czas zacząć: kto nowym prezesem spółdzielni? - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości Rada Nadzorcza Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosiła konkurs na stanowisko prezesa spółki. Kto ma największe szanse na objęcie sterów w spółdzielni?

Rada Nadzorcza Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosiła konkurs na stanowisko prezesa spółki. Kto ma największe szanse na objęcie sterów w spółdzielni? 

Przypomnijmy, że 18 grudnia Rada Nadzorcza odwołała z funkcji prezesa GSM, zarządzającego spółdzielnią od kwietnia 2015 roku Andrzeja Jakubowskiego. Dotychczasowy prezes utracił zaufanie na skutek złego - zdaniem rady - zarządzania funduszem płac; ponadto wywierać miał presję na członkach Rady Nadzorczej, akceptować prowadzenie przez pracowników GSM pertraktacji z osobami posiadającymi zaległości czynszowe w miejscach publicznych i zachowywać się niekulturalnie w stosunku do niektórych członków spółdzielni oraz członków Rady Nadzorczej. Tymczasowo jego obowiązki przejął Wiesław Frydrysiak, członek zarządu GSM. Nowego prezesa spółdzielni powinniśmy poznać w ciągu najbliższego miesiąca.

Jeszcze przed oficjalnym odwołaniem A. Jakubowskiego, miasto obiegły informacje, jakoby na stanowisko szefa spółdzielni szykować miała się Agnieszka Korajczyk-Szyperska. Sama zainteresowana stanowczo zaprzeczała jednak pogłoskom. W rozmowie z naszym Portalem, zapewniała, iż ta posada nigdy nie znajdowała się w kręgu jej zainteresowań. 

Ci, którym marzy się przejęcie sterów po Jakubowskim, mogą aplikować do 31 stycznia. Kto może ubiegać się o funkcję prezesa GSM? Oto wytyczne przedstawione przez Radę Nadzorczą:

Osoba przystępująca do konkursu powinna posiadać:

1. Wymagania konieczne:

   a) dyplom ukończenia studiów wyższych o kierunku ekonomicznym, prawniczym lub

         technicznym,      

   b) co najmniej 8 letni staż pracy, w tym 5 lat na stanowiskach kierowniczych,

   c) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników oraz wiedza z zakresu prawa pracy,

   d) znajomość prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych,

   e) znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych,

   f) znajomość zasad nadzoru spółdzielczego, audytu i kontroli finansowej oraz rachunkowości  zarządczej,

   g) niepodleganie ograniczeniu lub zakazowi pełnienia funkcji w organach zarządzających organizacji gospodarczych,

   h) znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,

   i)   nieprowadzenie działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,

   j)   niepozostawanie z członkami Rady Nadzorczej w związku małżeńskim albo w stosunku  pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej zgodnie z postanowieniem art. 57 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze z późniejszymi zmianami,

   k) korzystanie z pełni praw publicznych,

   l)   posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

   m) niekaralność za umyślne przestępstwo lub przestępstwo karno-skarbowe,

   n) znajomość obsługi komputera,

   o) pełna dyspozycyjność,

   p) nie będącego w konflikcie prawnym z GSM.

2.   Wymagania pożądane:
     a) doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych,

     b) licencja zarządcy nieruchomości, lub ukończone studia MBA (Master of Business Administration),

   c) przedstawienie pisemnej koncepcji strategii naprawczej i rozwoju oraz wizji działalności Spółdzielni na najbliższe 3 lata – w dalszym postępowaniu konkursowym jej omówienie.

Oferta (zgłoszenie) kandydata powinno zawierać:

1. życiorys (CV) wraz ze zdjęciem oraz list motywacyjny, informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres korespondencyjny, telefon kontaktowy, e-mail),

2.   odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

3.   dokumenty, w szczególności świadectwa pracy lub umowy o pracę, potwierdzające minimum 8 letni staż pracy, w tym 5 lat na stanowiskach kierowniczych,

4.   oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

5.   oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

6.   aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności ( wystawiona nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń),

7.   oświadczenie o nie prowadzeniu przeciw kandydatowi postępowań karnych oraz karno – skarbowych przez uprawniony organ lub sąd,

8.   oświadczenie o niepodleganiu lub zakazowi funkcji w organach zarządzających organizacji gospodarczych,

9.   oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101 926 z późn. zm.),

10. aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku prezesa (wystawione nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszenia), wydane przez lekarza medycyny pracy,

11. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przeprowadzenia konkursu i jego akceptacji,

12. oświadczenie o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni, oraz oświadczenie zgodne z treścią art. 57 ustawy Prawo spółdzielcze.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej www.gsmgost.pl oraz w sekretariacie Spółdzielni.

Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie siedziby

Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dni robocze w godz. 8ºº – 15ºº lub przesłać na adres:

                         Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gostyninie

                             ul. Spółdzielcza 5, 09-500 Gostynin     z dopiskiem

                     „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu, nie otwierać”.

 

 

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE