Reklama

Zielone podwórka zamiast rozwoju gospodarczego! [felieton]

Opublikowano:
Autor:

Zielone podwórka zamiast rozwoju gospodarczego! [felieton] - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości Wiadomość po wczorajszych konsultacjach społecznych w UM: będą zielone podwórka. To pierwszy projekt ujęty w propozycji Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Gostynina na lata 2017-2023. Zadanie „będzie polegało na urządzeniu terenów zielonych pomiędzy blokami odbywające się przy współudziale mieszkańców polegające na sadzeniu roślin, odnowie elementów małej architektury mające na celu stworzenie przestrzeni przyjaznej dla mieszkańców, w której będą mogli spędzać czas wolny integrując się wzajemnie.”

Wiadomość po wczorajszych konsultacjach społecznych w UM: będą zielone podwórka. To pierwszy projekt ujęty w propozycji Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Gostynina na lata 2017-2023. Zadanie ?będzie polegało na urządzeniu terenów zielonych pomiędzy blokami odbywające się przy współudziale mieszkańców polegające na sadzeniu roślin, odnowie elementów małej architektury mające na celu stworzenie przestrzeni przyjaznej dla mieszkańców, w której będą mogli spędzać czas wolny integrując się wzajemnie.?

Ja jakoś się nie cieszę. Przeciwnie, jestem rozczarowana, bo zielone podwórka będą, ale nie będzie praktycznie żadnej z moich propozycji dotyczących rozwoju gospodarczego w Gostyninie. A ja wolałabym, żeby mieszkańcy mieli gdzie pracować a nie sadzić zieleń. Nie będzie proponowanych przeze mnie już w ubiegłym roku: przedsięwzięć typowo inwestycyjnych (np. w zakresie przygotowania terenów inwestycyjnych, realizacji przez przedsiębiorców w Gostyninie innowacyjnych przedsięwzięć, w tym związanych z wdrażaniem prac badawczo – rozwojowych, mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy w Gostyninie). Nie ma też żadnej propozycji przedsięwzięć skierowanych do osób niepełnosprawnych i seniorów. Nie ma żadnych inwestycji z wykorzystaniem OZE.

Moim zdaniem, tworzenie nowych miejsc pracy powinno być priorytetem w wizji rozwoju Gostynina. W mojej ocenie cały Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasta Gostynina (GPR) – podobnie, jak Strategia Rozwoju Miasta Gostynina, musi być napisany pod kątem realizacji głównie działań z zakresu rewitalizacji w obszarze gospodarczym i społecznym, które problem bezrobocia mają rozwiązać albo przynamniej znacząco go zniwelować.

Zgłosiłam do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji bardzo dużo uwag – zarówno do dokumentacji dotyczącej wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, jak i do propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Nie wyrażono jednak  zgody, by jako teren zdegradowany i obszar rewitalizacji ująć teren osiedla Wspólna, ulicy Kutnowskiej i terenu byłych zakładów ELGO. Nie uwzględniono mojej propozycji, by na tym terenie realizować inwestycje, które pozwolą na realizację przedsięwzięć związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy.  

Złożone przeze mnie już w ubiegłym roku fiszki projektowe (z określeniem zakresów rzeczowych przedsięwzięć, szacunkowych kosztów i terminu ich realizacji, jak również wskazaniem uprawnionych Wnioskodawców, którzy na realizację inwestycji będą mogli pozyskać dofinansowanie ze środków unijnych lub krajowych) dotyczą następujących przedsięwzięć:

 1.    Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gostyninie w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych (wskazałam kilka najważniejszych w mojej ocenie lokalizacji, gdzie zasadne byłoby przygotowanie terenów dla inwestorów: I. Teren przy dużej obwodnicy Gostynina (między torami kolejowymi a duża obwodnicą, w tym teren upadłego Pietrzak Holding S.A.) II. Teren upadłego ELGO Lighting Industries S.A. III. Teren pod planowaną inwestycję pn. „Termy Gostynińskie”);
 2.    Powstanie Centrum Badawczo – Rozwojowego w Gostyninie w celu rozwoju przedsiębiorczości i generowania nowych miejsc pracy;
 3.    Wzmocnienie pozycji rynkowej i tworzenie nowych miejsc pracy poprzez wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R) przez gostynińskich przedsiębiorców;
 4.    Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności wśród uczniów gostynińskich placówek edukacyjnych, w tym szkół zawodowych;
 5.    Rewitalizacja społeczna w Gostyninie poprzez rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego (w gimnazjach oraz szkołach zawodowych) oraz współpracę z rynkiem pracy;
 6.    Doskonalenie zawodowe uczniów zwiększające szanse młodzieży z Gostynina na rynku pracy;
 7.    Wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw w celu rewitalizacji gospodarczej miasta Gostynina;
 8.    Działalność badawczo - rozwojowa gostynińskich przedsiębiorstw  w formie bonów na innowację - szansą na rewitalizację gospodarczą Gostynina;
 9.    Działalność badawczo - rozwojowa gostynińskich przedsiębiorstw poprzez realizację procesu eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych jako element rewitalizacji gospodarczej Miasta Gostynina;
 10.    Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w celu rewitalizacji społecznej w Gostyninie;
 11.    Rozwój infrastruktury technicznej na obszarze rewitalizowanym w celu aktywizacji społecznej i gospodarczej miasta Gostynina (tu proponowałam m.in.: Teren przy „dużej obwodnicy”; Teren upadłego zakładu Pietrzak Holding S.A. (rejon ulicy Kolejowej); Teren upadłego zakładu ELGO Lighting Industries S.A. (rejon ulicy Kutnowskiej); Teren MCH Stara Betoniarnia (ul. Bierzewicka); Budynek wraz z otoczeniem przy ul. 3 Maja 45; Teren po byłej mleczarni (rejon ulicy Kujawy); Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie przy ul. Floriańskiej 21 wraz z otoczeniem);
 12.    Poprawa efektywności energetycznej budynków wchodzących w skład zasobów Gminy Miasta Gostynina (tu proponowałam m.in. budynki przy ul. 3 Maja 12, 12b, 14, 21, 26, 26a, budynek mieszkalny przy ul. Kościuszki 5)
 13.    Rewitalizacja społeczna Mieszkańców Gostynina poprzez ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3;
 14.    Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci ścieżek rowerowych i infrastruktury rowerowej w Gostyninie;
 15.    Powstanie Domu Opieki dla Seniorów;
 16.    Rewitalizacja  obiektów zabytkowych w Gostyninie w celu  zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i nadania obiektom nowych funkcji  (wskazane w tym projekcie przeze mnie zabytkowe obiekty w Gostyninie to: Zamek Gostyniński; Klasycystyczne hale targowe „Arkady” z 1927 roku; Budynek Liceum Ogólnokształcącego z 1905 roku; Klasycystyczny ratusz XIX; Budynek dawnego Zajazdu zbudowany w latach dwudziestych XIX wieku).
Proszę o Państwa opinie. Czy w Państwa ocenie te przedsięwzięcia powinny znaleźć się w Programie Rewitalizacji i powinny być w przyszłości realizowane?
Może to ja jestem w błędzie? Może rzeczywiście powinniśmy planować jedynie zielone podwórka i cieszyć się życiem, sadząc wspólnie krzaczki, a nie marudzić, jak ja to robię od ubiegłego roku, że nie ma w mieście inwestycji, że nie ma realizowanych prorozwojowych przedsięwzięć, że nie są prężnie pozyskiwane środki pomocowe, że nie ma planu rozwoju Gostynina, że nie wiemy, gdzie nasze miasto będzie za 5, 10, 15 lat.
Strasznie marudzę. I po co?
Doradca Burmistrza ds. rozwoju takich problemów nie ma. Podczas ubiegłotygodniowych prac nad wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji był nieobecny, a na wczorajszych konsultacjach, gdzie planujemy inwestycje do 2023 praktycznie milczał, nie zgłaszając żadnych swoich propozycji. Pana Burmistrza i Pani Wiceburmistrz na wczorajszych konsultacjach nie było…

Proszę o opinie. Każdy Państwa głos w dyskusji będzie dla mnie bardzo cenny…
Z pozdrowieniami,
Mariola Józwiak – Węclewska
Gostynińskie Centrum Rozwoju

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE